AWESOME СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Стратегии за Търгуване на Форекс Пазара

От разговорите ми с много приятели и колеги, които се занимават с форекс търговия, установих, че 95% от тях търгуват без да имат изградена стратегия за това. По мое мнение това е и основна грешка в неуспехите на повечето трейдъри. Затова ще се опитам постепенно да предам моят дългогодишен опит във форекс и фючърс търговията и да бъда максимално полезен за всички, които искат да са успешни трейдъри.

Best Forex Strategy for Day Trading (91% Win-Rate)

Ще се опитам да направя и още едно полезно нещо – всичко ще бъде на чист български език!

Под формата на отделни публикации ще се опитам да Ви запозная с различни и интересни стратегии за търгуване, полезни съвети и тактики. Ще се радвам и под всяка статия да чуя Вашето мнение и заедно да оформим един полезен сайт за българският трейдър.

Освен това, ще се постарая редовно да публикувам моите форекс анализи и конкретни форекс прогнози за определени валутни инструменти. Ще споделям моите зони за корекция на цената и места, където аз ще търся вход по тези инструменти.

Как да създадем солидна форекс стратегия?

Една от най-големите грешки при много нови търговци е, че започват да търгува Forex без солидна стратегия за Forex търговия.

Рейтинг Форекс брокеров:

Форекс пазарът е наистина привлекателен, защото работи 24 часа на ден и можете да търгувате както, когато пазарът се покачва, така и когато пазарът се срива.

Това означава ли, че начинаещите Forex търговци не могат да печелят пари?

Да, можете да правите пари търгувайки на Forex … дори и да сте начинаещ трейдър. Просто трябва да сте много внимателни и да преодолеете своето его.

Можете да направите състояние търгувайки валути в краткосрочен план, но скоро това ще доведе до лоша психология и търговска дисциплина, което пък води до взривяване на сметка Ви.

Добрата търговска дисциплина, психологията и смирението се постигат само чрез опит.

За да бъдете успешни във Forex търговията, трябва да имате стратегия / план, който трябва да следвате.

Рейтинг Форекс платформ:

Създаването или намирането на стратегия за търговия с валути е много важно, тъй като това е насочено към следното:

  1. Причина за влизане в сделка: Защо купувате или продавате? И каква валутна двойка?
  2. Време на търговията: Защо купувате сега? Трябва ли да купувате или продавате след икономическа новина? Азиатска сесия, сесия в Лондон? Ню Йорк сесия?
  3. Цел на търговията: Каква е Вашата печалба? Каква загуба можете да понесете при неуспешна сделка?
  4. Управление на парите: Колко пари можете да рискувате за една сделка? А за целия ден?
  5. Документиране и анализ на Вашите търговски резултати. Това идентифицира вашите силни страни и слабости.

Каква е причината да влезете в сделка? И трябва да имате наистина добра причина да направите това!

Ако влизате в сделка от скука или просто от необходимостта да се занимавате с нещо, това е рецепта за последващо бедствие!

Няма нищо по-лошо от това да влезете в сделка и да гледате как тази сделка се превръща в губеща, когато много добре предварително сте знаели, че нямате основание за отваряне на сделка и не е трябвало да го правите.

Всяка сделка трябва да се отваря въз основа на условие, което е посочено във вашата търговска стратегия, независимо дали става дума за техническа причина или фундаментална причина, или и за двете. Следвайте какво казва вашата стратегия за търговия!

AWESOME Forex Trading Strategy using NO INDICATORS | 85.7% WIN RATE

AWESOME СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Для определения тренда, а также его направления будем использовать известный индикатор Аллигатор. АО и график цены должны сформировать дивергенцию, которая укажет на расхождение, что в свою очередь прогнозирует разворот тренда. Формирование дивергенции является обязательным условием! В данном случае АО выступает в качестве фильтра, тем самым исключая ложные сигнальные свечи.

  • В противоположность бычьему бару, также существует бар медвежьего разворота.
  • Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию 3-х скользящих средних со сдвигом вперед, которые указывают на три вида тенденции.
  • Вы также можете фильтровать сделки при помощи индикатора ADX или торговать на более старшем таймфрейме, например, на H4.
  • Если закрытия позиции по стопу не произошло, то при возникновении противоположного сигнала нам необходимо совершить выход или переворот позиции.
  • На формирование пути большое влияние оказывает собственное видение рынка.

Считаем, что тренд восходящий если цена находится выше Аллигатра, приэтом линии Аллигатора расходятся и направлены вверх. В данном случае ищем сигнальную свечу медвежий разворот, для открытия короткой позиции. Разворотная свеча – это разворотная модель, которая может быть двух видов. На бычьем рынке она называется «медвежий разворот» и формируется на максимуме тренда, т.е. High этой свечи является экстремумом Стратегия форекс – Anti Profitunity для всего движения, а цена закрытия свечи находится в нижней половине её диапазона. Если выражаться проще, то покупатели в данном случае уверенно предпринимают последнюю попытку пробить сопротивление, которая заканчивается неудачей, после чего на арену выходят медведи. Используем индикатор фрактал, для того чтобы защитить ранее открытую позицию и не упустить уже накопленную «бумажную» прибыль.

Торговая Стратегия “anti Profitunity”

Если после открытия длинной (короткой) сделки будет сформирован новый фрактал под (над) ценой, то СтопЛосс перемещается на его уровень (рис. 2). При разработке любой торговой стратегии требуется осуществлять вход в рынок с наименьшим риском и выходить из него после практического достижения ценовым движением финальной части.

Динамика этой прибыльной продажи показана голубым отрезком. 1 синяя вертикаль обозначает момент начала восходящего тренда (MACD_Signal сгенерировал синюю новости форекс стрелку). Через 3 свечи Awesome Oscillator пересек 0-ой уровень вверх (момент обозначен левой желтой вертикалью), поэтому была совершена покупка.

Индикатор АО служит фильтром, помогая избавиться от ложных свечных паттернов. При Стратегия форекс – Anti Profitunity этом необходимо найти сигнальную свечу, имеющую строго определенные свойства.

Используем АО для того, чтобы определить, в каком состоянии находится тренд (начало тренда, зрелость тренда, окончание тренда), а также ищем дивергенцию. Формирование дивергенции прогнозирует разворот предшествующего тренда. Если в результате на графике образовался расширяющийся треугольник, это расценивается как подтверждение сигнала, и можно открывать сделку. В представленной на рисунке ситуации, мы открываем позицию на продажу, и как показывает дальнейшая история, сделка сработала. Любое ценовое движение рано или поздно заканчивается разворотом. Если торговать на дневных графиках, то неправильный вход в рынок может привести или к серьёзной просадке депозита, или к упущению прибыли.

Правила Стратегии Antiprofitunity Для Форекс

Как следствие стратегия стала более понятной и простой в реализации в первую очередь для новичков. Связано это в первую очередь с тем, что используемые в ней индикаторы размещены по умолчанию практически во всех торговых терминалах. Поэтому для ее использования не потребуется производить никаких скачиваний.

Это кривая показывает возможное расположение цены в случае отсутствия хаоса. Перед тем как перейти к непосредственному описанию стратегии, стоит сделать небольшое вступление относительно теории. Энергия рынка напоминает движение реки, которая течет по тому пути, на котором она встречает меньше сопротивления. Путь движения, как правило, определяется невидимой для человеческого взора структурой. На формирование пути большое влияние оказывает собственное видение рынка.

Все они есть в стандартном наборе, в специальной папке Билла Вильямса. Узнайте простой способ, как увеличить прибыль с любой стратегии в 2-3 раза. Вторым инструментом, https://investforum.ru/ который мы будем рассматривать, будет индикатор Awesome Oscillator, данный инструмент есть в каждой платформе Мета Трейдер 4 в стандартном пакете.

Бар Медвежьего

Помните, торговля на рынке Forex – связана с большими рисками. Вся информация, находящаяся на данном сайте, не является рекомендацией или советом к открытию сделок, она предоставляется лишь в качестве общих данных, относительно ситуации на валютном рынке. Администрация InfoFx.ru не несет ответственности за различного рода потери или ущерб, который может возникнуть вследствие использования Стратегия форекс – Anti Profitunity информации находящейся на данном сайте. А поэтому, наиболее выгодным решением будет отложить открытие сделки с целью покупки или продажи на более поздние сроки. В данном конкретном примере, выбран масштаб времени Н1. выбранный временной масштаб считается наиболее подходящим, поскольку он обеспечит наиболее частое появление сигналов призывающих к продаже или к покупке.

Когда столбец красного цвета, это говорит о том, что тренд нисходящий, а движущая сила нарастает. Когда столбец красного цвета, это говорит о том, что тренд восходящий, а движущая сила замедляется. Когда столбец зеленого цвета, это говорит о том, что тренд восходящий, а движущая сила нарастает.

Считаем, что тренд нисходящий если цена находится ниже Аллигатра, приэтом линии Аллигатора расходятся и направлены вниз. В данном случае ищем сигнальную свечу бычий разворот, для открытия длинной позиции.

100% Profitable Best Moving Average Crossover For Intraday Forex Trading Strategy

Стратегия Profitunity Особенности

Благодаря индикатору Fractals можно обозначить наиболее подходящий stop-loss. Если в дальнейшем замечено выгодное движение цен, то стоп-лосс переносится в положение следующего фрактала, который образовался, ниже графика цен. С целью получения конкретного сигнала, который будет подразумевать необходимость открыть позиции нужно воспользоваться индикатором Awesome Oscillator.

Вероятность ее появления на графике растет в зависимости от того, насколько долго длится направленное движение. Она располагается на пике восходящей тенденции, либо на минимальном значении нисходящей. Важно чтобы она соответствовала ряду требований стратегии. Эта стратегия использует обычные инструменты, установленные в терминале MetaТrader по умолчанию.

Стратегия Для Бинарных Опционов Magnum Scalper

Вход в рынок происходит отложенным ордером, который устанавливается на 5 пунктов выше бычьего разворотного бара и на 5 пунктов ниже медвежьего. Стоп-лосс ставят на такой же дистанции с обратной стороны бара. У каждого участника рынка свое представление о структуре, с которой они работают. Со стороны это напоминает, как если бы люди черпали воду из ручья, желая изменить направление движения воды. Хотя мудрый человек найдет исток и сделает там заграждение, изменив структуру простым и результативным способом.

Итак, предлагаем вам познакомиться по тезисам о тех или иных нюансах стратегии. Многие трейдеры сами того не осознавая очень сильно зажимают себя в рамки, которые им были навязаны с учебников или других обучающих материалов. Действительно, это вполне нормально стараться воссоздать в реальности торговую стратегию трейдера, которая принесла ему деньги.

Разумеется, встретятся вам те моменты, когда рынок Форекс будет продолжать динамику дальше, в направлении, которое вам нужно. Если вы остановитесь на красной линии, то потерпите какую-то часть убытка. В число знаменитых трендследящих стратегий входит беспроигрышная стратегия Форекс “Profitunity” Билла Вильямса. Он, вместе со своей группой, спустя 15-и лет исследования, начал использовать в своей торговле теорию хаоса, квантовую физику и другие. Когда команда Вильямса только приступили к исследованиям, они изначально пользовались суперкомпьютерами, однако спустя некоторое время, была изобретена система, которой мы с вами пользуемся и по сей день. Плод их многолетних усилий – это индикатор под названием “Аллигатор”. Это изобретение, – прекрасный инструмент указывающий, когда и в какую сторону открывать сделки.

Несколько Таймфреймы Awesome Oscillator Индикатор загрузки

Несколько Таймфреймы Awesome Oscillator(К) Индикатор представляет собой индикатор MTF и отображает различные временные рамки в одном окне индикатора MT4. Несколько Таймфреймы индикатор Awesome Oscillator показывает данные для M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Ежемесячные временные рамки. Вы можете настроить оповещения и всплывающие окна для множественных Потрясающие индикатора Oscillator таймфреймах.

Загрузка нескольких таймфреймах Высокий показатель Oscillator:

оставьте ответ отменить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Сохранить мое имя, Эл. адрес, и веб-сайт в браузере в следующий раз, я комментирую.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса