ИНДИКАТОР ФОРЕКС COMBO

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Forex Strategy Трейдинг "Combo средно и MACD» — За търговеца 2022 — Forex

14-стайна ForTrader списание. орг Считаме търговска стратегия «Combo средното и MACD». За работата ни трябва MovingAverage индикатор, MACD и ADX. Стратегията се основава на търговията с тази тенденция. стратегия се основава на принципа, че се опитва да влезе в тенденция, в точното време. Входната точка се образува, когато цената пресече на пълзящи средни и MACD преминава през нулевата точка.

Алгоритъм за търговия стратегия

1. Срок: H1-Daily;
2. Инструмент: Тенденцията на финансови инструменти;
3. Обем: 1 лот; (0. 2, 0. 4, 0. 8, 1. 0, и др …);
4. Показатели: MA с период 50, МА с период 100. MACD и в стандартни параметри.

сигнал за покупка

цена MA горе индикатор 50 и с период от 10 до 100 точки, MACD е над нулата. В същото време през последните пет MACD баровете преди сигналът трябва да бъде настроен на по-малко от нула. Стоп поръчка се определя на минимум за последните пет ленти.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ ТОРГОВЛИ | БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ | ФОРЕКС

Фиг. 1. Пример сигнал за покупка.

сигнал да продаде

цена MA долу индикатора с период от 50 100 и 10 точки, MACD е под нулата. В същото време през последните пет MACD баровете преди сигналът трябва да вземе на стойност по-голяма от нула. Стоп поръчка се определя на максимум през последните пет ленти.

Рейтинг Форекс брокеров:

Фиг. 2. Пример за сигнал за продажба.

Контрол на позицията

След като се появи сигналът, поръчката се отваря с цялата партида.

Първата цел е зададена на нивото на двоен ред за спиране, когато целта е достигната, половината от позицията е затворена. Спирачният ред се прехвърля на реекспресията.

позиция е затворена:

близо напълно отворена позиция на стоп-поръчка, или другата половина позицията се затваря, когато цената пресече 50-периодната средна от горе на долу по 10 точки за покупки и пресечната точка на цена 50-периодната средна отдолу нагоре с 10 пункта до продажба.

Тестване стратегии

Авторът препоръчва стратегията да направи сделки за тенденцията на финансови инструменти, за период от H1 до дневната графика. Тъй като авторът и съветва, ние приемаме за проучване най-модерната валутна двойка в момента — EURHKD и дневната графика. размер Лот за търговия с 0, 2. Първоначална сума 000 $ 10

Рейтинг Форекс платформ:

тествани по-горе правила за периода от 1999 г. 07. 27-2007, ние получихме следните резултати (на цените на отваряне)

 • Нетната печалба е -559. 11
 • Максимално усвояване 5452. 53 (49. 42%)
 • Общо сделки 39
 • Непрекъснато загуба 2

Фиг. 3. Тестване на EURHKD. Daily.

Вероятно авторът на тази стратегия е прекалено оптимист за ефективността на тази стратегия. Ако отворите таблицата на EURHKD валутната двойка, ще видим как стратегията премина добри движения тенденциите и резултатите са твърде ранни . Според нас търговията с обичайното пресичане на линии тук щеше да доведе до най-добър резултат. Но все пак, както обикновено, ще се опитаме да обърнем положението по-добре и да се опитаме да намерим най-добрите параметри на стратегията за работа по тази валутна двойка.

Опишете параметрите на Експертния съветник:

 • FastEMA, SlowEMA — задаване на MACD индикатора;
 • Predel — брой на лентите за отчитане на изхода с нулева точка на хистограмата MACD;
 • SMA1, SMA2 — движещи се средни периоди;
 • Otstup — вмъкване на цена, след което настъпва вписването в транзакцията;
 • Stoplossbarr — броят на баровете, за които се изчислява стоп ред;
 • Pprofitum — мултипликационният коефициент за изчисляване на нивото на печалбата;
 • enable — активирайте филтъра чрез ADX.0 — изключен, 1 — активиран;
 • periodADX е периодът на индикатора ADX.

Ние избрахме следните възможности:

 • FastEMA = 39
 • SlowEMA = 33
 • Предел = 3
 • SMA1 = 10 SMA2 = 10
 • otstup = 81
 • stoplossbars = 86
 • pprofitum = 2
 • позволяват = 0
 • periodADX = 14

следните резултати:

 • Net цел 27897. 09
 • Максимално усвояване 11, 3603 (19. 03%)
 • Общо сделки 6
 • Непрекъсната загуба 0

Фиг. 4. Резултатът от избрания параметър по време на периода от 27 до 1999. 07. 2007 г. 01. 11

най-оптимален резултат беше с по-малко операции и отстраняване на една от линеен средното. Както можете да видите, пъти са се превърнали в едни и същи, се казва, че една от линиите — допълнително, това е ключов фактор за влошаване на характеристиките на стратегията. параметър Предел = 3 — Както може да се види, като разрешава от бара, докато сигналът размер се редуцира MACD. Намаляването на средния период от 10 пъти — това е следствие от носителя на забавяне с параметър 100, което предизвика и отрицателно въздействие върху мониторинга на тенденцията. Значително се увеличава изчисляване скорост стоп поръчки сега, вместо на 5-футови барове са изчислени на 86-барове, това предполага, че стратегията трябва да бъде преразгледана размер на стоп поръчка. Раздялата по този начин параметър Stoplossbarr експертът идентифициран само местните минимуми и максимуми, и спират поръчки са определени на тези нива.

Проверка на стабилността на резултатите от стратегии за бъдещи периоди: от 2007 г. 01. 11 до текущото време (избор на оптимални параметри в този раздел не се извършва).

Фиг. 5. Действието на опцията. параметри на обекта, тъй като 2008. 01. 11 2008. 05. 21.

относно бъдещата теста показаха добри резултати . Бяха направени още няколко положителни сделки. Нетни приходи за целия период се увеличи до 88 37485. система усвояване не се е повишила и е в размер на 3,603.20. (19. 03%)

Да обобщим резултатите

Така че, разследвано от списание ForTrader. Орг стратегията не се оказа в най-добрата светлина при тестването. Авторът също така описва възможността за използване на импулсната проверка на индикатора ADX като филтър за входни данни на пазара.

Както многократно сме виждали, не могат да съществуват универсални параметри за стратегии, работещи по показатели. Всяка валутна двойка има свой собствен технически компонент и уникален ценови характер. Препоръчваме ви внимателно да проучите стратегията, преди да започнете да работите върху нея в търговския си профил. С най-добри пожелания, вашият ForTrader. орг.

Индикаторы Источники

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, сокращенно BB) — технический индикатор, применяющийся также на рынке Форекс, который используется для определения ценового канала, внутри которого предположительно движется цена, направления движения ценового графика, а также поддержек и сопротивлений актива. Во многом индикатор Bollinger Bands схож с индикатором Envelopes. Однако если Конверты строятся на основе фиксированного удаления от Moving Average, то полосы Боллинджера основаны на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений, то есть от волатильности рынка. В результате ширина канала определяется, исходя из состояния рынка, то есть является динамической. Если движение цены неопределенное, то полосы расширяются, позволяя движению пойти в разных направлениях, если рынок стабилен.

Биржевой индикатор Stochastic Oscillator [Осциллятор]

Биржевой индикатор Stochastic Oscillator [Осциллятор]

Осциллятор Стохастик (Stochastic Oscillator) – один из наиболее популярных в среде трейдеров технических индикаторов. Его основная задача — сопоставить текущую цену закрытия биржевого инструмента с ценами за указанный отрезок времени. Осциллятор Стохастик имеет в рабочем арсенале две линии: главная (%K) и второстепенная (%D). %D является скользящей средней линии %K. Как правило, %K изображается сплошной, %D — пунктирной. Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader. Применение индикатора Стохастик Аналитики интерпретируют Стохастический Осциллятор разными способами: 1. Индикатор Stochastic подает сигнал на покупку, если осциллятор (%K или %D) сначала опускается ниже определенного уровня (чаще всего 20), а потом поднимается выше него. Сигнал на продажу

Торговый индикатор VR Calculate Martingale Lite

Торговый индикатор VR Calculate Martingale Lite

Торговый индикатор VR Calculate Martingale Lite предназначен для расчета средней цены. Он позволяет трейдеру очень быстро рассчитать цену, при которой все открытые ордера можно закрыть в ноль. Торговый индикатор VR Calculate Martingale Lite С помощью индикатора VR Calculate Martingale Lite трейдер создает виртуальные ордера и вручную указывает объем ордера. Индикатор самостоятельно рассчитает цену для закрытия указанных ордеров. При установке индикатора на графике появляется кнопка «BUY SELL», с помощью которой можно установить сколько угодно виртуальных ордеров, объем которых установлен трейдером в параметрах индикатора. Ордера можно перемещать с помощью мышки. Торговый индикатор VR Calculate Martingale Lite будет полезен как новичкам, так и.

Индикатор Candle Meter MA — разделяем Быков и Медведей по стойлам

Индикатор Candle Meter MA — разделяем Быков и Медведей по стойлам

Добрый день, уважаемые форекс трейдеры! Почему цены растут или падают ? Из-за дисбаланса покупок и продаж на рынке. А что, если мы сосчитаем в процентном соотношении: сколько у нас было быков, а сколько медведей на каждой отдельно взятой свече? Такой … Continue reading →

Универсальный торговый индикатор уровней MDZ Price Action

Универсальный торговый индикатор уровней MDZ Price Action

Торговый индикатор уровней MDZ Price Action – это инструмент, который дает трейдеру невообразимое количество торговой информации. Индикатор работает на любых таймфреймах и торговых активах, включая криптовалюты. Индикатор MDZ Price Action размечает ценовой график уровнями нескольких видов, которые можно использовать в качестве ориентиров для торговли. Торговый индикатор уровней MDZ Price Action Индикатор MDZ Price Action отображает следующие типы уровней: ключевые уровни поддержки и сопротивления; линии тренда; торговые диапазоны (дневной и недельный); минимумы и максимумы (дневные, недельные и месячные); сетку расширений Фибоначчи; торговые сессии и пр. Настройки индикатора позволяют настраивать визуализацию нужных уровней, а так же включать и отключать их отображение. Торговый.

Трендовый форекс индикатор «Границы»: прибыльная торговля по тренду

Трендовый форекс индикатор «Границы»: прибыльная торговля по тренду

Трендовый форекс индикатор «Границы» позволяет вовремя отслеживать изменение тренда и открывать сделки в направлении текущей тенденции. Графически индикатор «Границы» выглядит как сочетание белых и коричневых баров, нанесенных поверх графика валютной пары. Трендовый форекс индикатор «Границы» Открытие сделок на покупку В валютной паре должен быть устойчивый восходящий тренд; Бары индикатора полностью сменили цвет с коричневого на белый, после чего и открывается длинная сделка; Стоп-лосс размещается ниже предыдущего минимума Позиция закрывается, когда над белыми барами начинают появляться коричневые. Открытие сделок на продажу В валютной паре должен быть устойчивый нисходящий тренд; Бары индикатора полностью сменили цвет с белого на коричневый, после чего и.

Форекс индикатор ACB Heiken Ashi Smoothed: лучший индикатор для трендовых стратегий

Форекс индикатор ACB Heiken Ashi Smoothed: лучший индикатор для трендовых стратегий

Трендовый индикатор ACB Heiken Ashi Smoothed – это модификация популярного индикатора Heiken Ashi, к которому применено сглаживание. Форекс индикатор ACB Heiken Ashi Smoothed позволяет устранить рыночный шум и вовремя распознать разворот цены. Трендовый индикатор ACB Heiken Ashi Smoothed При смене тренда появляется текстовый алерт, а также возможна отправка сообщений на e-mail. Опционально возможна отрисовка горизонтальной линии при смене тенденции. Текстовый алерт индикатора ACB Heiken Ashi Smoothed По нашему мнению, форекс индикатор ACB Heiken Ashi Smoothed выглдит более эффективно, чем базовый индикатор, и повысит прибыльность торговых сигналов в трендовых торговых стратегиях. Скачать форекс индикатор ACB Heiken Ashi Smoothed Другие популярные индикаторы.

Индикатор CSS — вся сила валют для вашего профита

Индикатор CSS — вся сила валют для вашего профита

Здравствуйте, друзья трейдеры! Сегодня мы затронем тему силы валют. Ведь всегда есть пары, которые движутся вяло, в то время как другие демонстрируют сильные тренды. В чем дело? В том, что просто одна из валют в активных парах сильная, а другая … Continue reading →

Секреты RSI + улучшенная версия легендарного индикатора

Секреты RSI + улучшенная версия легендарного индикатора

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим об одном из старейших классических индикаторов, индексе относительной силы (relative strength index или сокращенно RSI). Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых систем на любых рынках. Каждый трейдер … Continue reading →

Как пользоваться Веером Ганна

Как пользоваться Веером Ганна

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Мы продолжаем серию занятий посвященных методологии торговли по Ганну. В данном уроке мы поговорим об Углах Ганна, которые многим из вас известны как «Веер Ганна». По сути, это одно и то же. Мы разберем как эти углы … Continue reading →

Индикатор тренда ТЕМА: тройная скользящая средняя без запаздывания

Индикатор тренда ТЕМА: тройная скользящая средняя без запаздывания

Индикатор тренда ТЕМА является модификацией экспоненциальной скользящей средней, чем и обязан своему названию (ТЕМА – три ЕМА). Он представляет собой сочетание обычной, двойной и тройной ЕМА, что позволило устранить запаздывание, характерное каждому индикатору ЕМА в отдельности. Сравнение индикаторов ТЕМА и ЕМА с периодом 8 Настройки индикатора тренда ТЕМА MAPeriod — период для усреднения данных; MAMethod — метод сглаживания; MAPrice — на основе какой цены вычисляется скользящая средняя (HIGH, LOW, MEDIAN и т.д.). По мнению экспертов журнала ForTrader.org, индикатор тренда ТЕМА может с успехом заменить классическую скользящую среднюю в трендовых торговых стратегиях, за счет устранения запаздывания повысив их эффективность. Скачать индикатор.

Форекс индикатор QQE histo — alerts & mtf

Форекс индикатор QQE histo — alerts & mtf

Форекс индикатор QQE histo — alerts & mtf – это модификация известного осциллятора QQE. В отличие от оригинала, центральным горизонтальным уровнем в индикаторе QQE histo — alerts & mtf является нулевой, а не 50. Форекс индикатор QQE histo — alerts & mtf Следующим отличием является возможность изменения периода индикатора RSI, что позволяет настраивать скорость реакции индикатора QQE histo — alerts & mtf. Форекс индикатор QQE histo — alerts & mtf является мультифреймовым, то есть, позволяет выводить на ценовой график показания индикатора не только с текущего, а и с другого таймфрейма. Форекс индикатор QQE histo — alerts & mtf с таймфрейма.

Форекс индикатор +Murrey AllTF: уровни поддержки и сопротивления со всех таймфреймов

Форекс индикатор +Murrey AllTF: уровни поддержки и сопротивления со всех таймфреймов

Форекс индикатор +Murrey AllTF представляет собою мультифреймовую модификацию популярного индикатора уровней поддержки и сопротивления Murrey Math Line X. Индикатор +Murrey AllTF отображает на ценовом графике валютной пары уровни Мюррея, представляющие собой уровни поддержки и сопротивления. В отличие от оригинальной версии, уровни отображаются для всех доступных таймфреймов. Форекс индикатор +Murrey AllTF Применение индикатора +Murrey AllTF в торговле Уровни, отображаемые на графике, классифицируются следующим образом: 0/8 — самая сильная поддержка; 8/8 — самое сильное сопротивление; 4/8 – сильный уровень поддержки/сопротивления; 2/8 и 6/8 – сильные линии разворота. 3/8 и 5/8 – границы среднего торгового диапазона. Здесь важно, что уровень 8/8 – именно.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса