STDDEV ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикатор StdDev (Standard Deviation)

Технический индикатор StdDev (Standard Deviation) измеряет рыночную волатильность с учетом стандартного отклонения. Он сравнивает размах ценовых изменений по сравнению с показателями скользящей средней. Поэтому, если значение индикатора очень большое, то рынок весьма волатилен, и цены двигаются с большим разбросом. Если значение индикатора небольшое, это означает, что волатильность на рынке небольшая, и цены закрываются рядом со скользящей средней.

standard deviation индикатор

Очень часто этот индикатор входит в другие индикаторы. Например, когда вычисляются Ленты Боллинджера, значение стандартного отклонения прибавляется к основной скользящей средней.

Поведение рынка колеблется между высокой и низкой активностью, поэтому когда показатель индикатора StdDev низкий, то рынок является совершенно неактивным. В такой ситуации имеет смысл ожидать скорого скачка курса. Если же индикатор имеет чрезвычайно высокие значения, то вскоре следует ожидать замедления.

Bollinger Bands индикаторы: сипаттамасы, баптау және қолдану

Боллинджер сызықтары (жолақтары) (Bollinger Bands, BB) – қаржы аспабы (акция, тауар немесе валюта) бағасының ағымдағы ауытқуын көрсететін, қаржы нарықтарын техникалық талдау құралы.

Bollinger Bands индикаторы қарапайым сырғымалы орташадан стандартты ауытқу негізінде есептеледі. Әдетте, баға графигінен тыс көрсетіледі.

Рейтинг Форекс брокеров:

Боллинджер Жолақтары(Bollinger Bands, BB) Envelopes немесе Конверт индикаторына ұқсас. Олардың арасындағы айырмашылық мынада: Сауда жолақтарының шекарасы (Envelopes) тиянақталған, пайыздық қашықтықта көрсетілген, сырғымалы орташаның қисық сызығынан жоғары және төмен орналасқан, ал Боллинджер Жолақтары индикаторының шекарасы стандартты ауытқулардың белгілі бір санына тең қашықтықта құрылады. Стандартты ауытқу шамасы құбылмалылыққа байланысты болғандықтан, Bollinger жолақтары өз енін өздері реттейді: нарық тұрақсыз кезде ол ұлғаяды, тұрақты кезде ол кемиді.

Форекс cтратегия Standard Deviation

Bollinger Bands әдетте баға графигіне салынады, алайда индикатор графигіне салынуы да мүмкін. Envelopes сияқты, Bollinger Bands индикатордың түсіндіру, бағаның жолақ шекарасының жоғарғы және төменгі шегінде қалуына негізделген. Боллинджер жолағының индикатор ретіндегі басты ерекшелігі бағаның құбылмалылығына негізделген олардың ауыспалы ені болып табылады. Елеулі баға өзгерістері кезеңдерінде (яғни, құбылмалылық жоғары болғанда) жолақ бағаға ерік беріп, кеңейеді. Тоқырау кезеңдерінде (яғни, құбылмалылық төмен болғанда) Bollinger жолақтары тарылып, бағаны өз шекарасының шегінде ұстап тұрады. Осы индикатордың ерекшеліктеріне мыналарды жатқызуға болады:

1. Әдетте, құбылмалылықтың төмендеуіне сәйкес жолақтың тарылуынан кейін болатын бағаның күрт өзгеруі.

2. Егер баға жолақтың шегінен шықса, ағымдағы үрдістердің жалғасын күтуге болады.

3. Егер жолақ аясындағы шыңдар және ойпаттардан кейін жолақ ішіндегі шыңдар және ойпаттар жүрсе, үрдіс бұрылыс жасауы ықтимал.

Рейтинг Форекс платформ:

4. Жолақ шекараларының бірінен басталған баға қозғалысы, әдетте қарама-қарсы шекараларға жетеді.

Соңғы бақылау баға бағдарларын болжау үшін пайдалы болып табылады.

Есептеу

Боллинджер индикаторының жолақтары үш сызықтан қалыптасады. Ортаңғы сызық (MIDDLE LINE, ML) – бұл қарапайым сырғымалы орташа.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

Жоғарғы сызық (TOP LINE, TL) – бұл стандартты ауытқулардың белгілі бір санына жоғары ығысқан сол ортаңғы сызық (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Төменгі сызық (BOTTOM LINE, BL) – бұл сол стандартты ауытқулардың белгілі бір санына төмен ығысқан, ортаңғы сызық.

BL = ML – (D*StdDev)

SUM (. N) – N кезеңдердің жиынтығы;

CLOSE – жабу бағасы;

Forex индикатор Стохастик — как использовать и где скачать?

N – есептеу үшін қолданылатын кезеңдер саны;

SMA – қарапайым сырғымалы орташа;

SQRT – квадрат түбірі;

StdDev – стандартты ауытқу:

Индикатор Standard Deviation. Варианты применения

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE – SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

Ортаңғы сызық ретінде 20-периодтық қарапайым сырғымалы орташаны және жолақ шекараларын есептеу үшін стандартты 2 ауытқуды пайдалануға кеңес береміз. Сонымен қатар, ұзындығы 10-периодтан кем сырғымалы орташаның тиімділігі аз.

Индикатор разворота тренда

Использую только как дополняющие друг-друга или иначе можно ошибиться и потерять деньги, но это полезные индикаторы. Главное правильно использовать.

Согласна с предыдущим комментарием – в отдельности не редко допускает ошибки.

Виды индикаторов. Подробное описание

Stddev Channel Alerts

I would like to order indicator which will send me alerts about touching stdev channel.
Important point is that I set time (visually set is prefered) where calculation begins. When the price calculated in future hit channel the alert begins, so the channel is being calculated every time after new candle.
Very important thing is that the alarm should be triggered only when actual price touches actual calculation of stddev channel (or last candle calculatiuons), no past calcualtions or future channel set, only actual stddev calculations and actual price.
I would like to set 4 user predefinied deviations in one channel (like 0.5 , 1 , 1.5 , 2) in one indicator that alerts, and style of lines.
I would like to recieve information about color of channel, timeframe, instrument name, deviation crossing and presonal message.
It is preffered to trigger alert directly after prices hits channel, no after candle closes.
It is essentional to cancel alerts for elective peroid of time before alert triggers on definied time frame / or option to trigger all time when price hits channel.
(for example before alert occours on 4h chart time frame 1.5 stddev -> I would like to cancel alerts on 1.5 stddev for 8 hours.
before alert occours on 15 min chart 1 stddev-> I would like to cancel alerts on 1,5 stddev for 1 hour.)

That is most of reqirements if not all,
Payment after succesful tests. I have beed cheated by one freelancer and won’t make that mistake ever earlier with freezeing money, waiting months etc.
Thanks and I encaourage you for this quite ez job.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса